Waar moet u zelf voor zorgen

Zorgen voor voldoende inkomen

Om het financieel beheer goed te laten verlopen, is het belangrijk dat er iedere maand voldoende inkomsten binnenkomen. U moet hier zelf voor zorgen. Is uw inkomen erg laag, dan kunt u misschien een aanvulling krijgen. Hier kunt u bijstand aanvragen Verandert uw inkomen, geef ons dat dan op tijd door. Hier vindt u de voorwaarden voor bijstand.

Komt er niet voldoende inkomen bij ons binnen, dan kunnen wij niet al uw vaste lasten betalen, en ontstaan er (nieuwe) schulden! Dit kan betekenen dat wij u niet verder kunnen helpen. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Uiteraard zorgen wij voor de wettelijke beslagvrije voet en zullen wij u adviseren wat u kunt doen wanneer uw inkomsten onder bijstandsniveau zakken.  Wij zullen uw financiële situatie aan de gemeentelijke sociale dienst doorgeven, u zult zelf naar hen toe moeten voor de eventuele tegenprestatie.  

Zorgen voor een bankrekening zonder roodstand

Voor het ontvangen van uw huishoudgeld heeft u een eigen bankrekening nodig. U mag op deze rekening niet rood staan. Staat u wel rood, dan is het mogelijk dat u uw huishoudgeld niet kunt opnemen. Soms betekent dit dat u een nieuwe rekening moet openen.

Wij openen 2 rekeningen voor u de zogenaamde beheerrekening en de leefgeldrekening. U krijgt van beide rekeningen inzage en verantwoording.

Automatische incasso’s stopzetten

Betaalt u uw vaste lasten per automatische incasso? Dan moet u deze automatische incasso’s stopzetten. Zo voorkomt u dat uw vaste lasten dubbel worden betaald.

Als u een nieuwe rekening krijgt is het vaak handig om de rekening met eventuele roodstand of schulden op te zeggen. Hiermee bespaart u ook bankkosten. 

Wijzigingen op tijd doorgeven

Het is belangrijk dat u alle wijzigingen in uw persoonlijke en financiële situatie zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. Een persoonlijke wijziging is bijvoorbeeld de geboorte van een kind. Ook als u wilt gaan verhuizen moet u dit doorgeven. Een financiële wijziging is bijvoorbeeld een verhoging van uw huur. Het is erg belangrijk dat u eerst met ons overlegt voor u nieuwe financiële verplichtingen aangaat. Wij kijken dan of hier ruimte voor is in uw budgetplan. Een nieuwe verplichting is bijvoorbeeld een nieuwe verzekering of abonnement.

Geeft u wijzigingen niet (tijdig) aan ons door, dan kunnen er (nieuwe) schulden ontstaan. Dit kan betekenen dat wij u niet verder kunnen helpen. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Zeker wanneer wij u in een schuldhulptraject hebben gekregen is het heel belangrijk geen nieuwe schulden te maken, zo voorkomt u uit de schuldhulp te worden gezet en er 5 -10 jaar niet meer aanspraak op te mogen maken. 

Nota’s inleveren voor niet-maandelijkse betalingen

Nota’s voor de niet-maandelijkse betalingen moet u op tijd bij ons inleveren. Wij kijken dan of het mogelijk is de nota uit de daarvoor bedoelde reservering te betalen. Levert u een nota niet op tijd in, dan kan er een achterstand ontstaan. Dit is dan een nieuwe schuld. Dat kan betekenen dat wij u niet verder kunnen helpen. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

Dagafschriften controleren

U krijgt van ons toegang tot de rekening. Hierin kunt u zien of en wanneer de voor u belangrijke zaken betaald zijn. Controleer dit overzicht goed!