Leeuwenhoek Bewind staat voor Financiële Dienstverlening met een sociaal maatschappelijk karakter. Ons team bestaat uit gediplomeerde (HBO)  hulpverleners met een brede ervaring in de maatschappelijke en financiële dienstverlening. Wij zijn enthousiast, hebben een positieve instelling en weten van aanpakken! Sinds 2015 zijn wij bezig met bewindvoeren.

Hulp bij Schulden. Bij ernstige schulden waar professionele hulp gewenst is kan een hulpverlener van Leeuwenhoek worden aangesteld als bewindvoerder.  Hiermee wordt binnen een duidelijk en wettelijk vastgelegd kader bevoegdheden verkregen om effectief de problemen aan te pakken. Met  het opstellen van een budget plan en toezicht op naleving wordt structuur in de boekhouding aangebracht en waar mogelijk tekorten gestabiliseerd. Vervolgens worden uitgaven geminimaliseerd om met het overschot eerst een buffer aan te leggen en daarmee opgebouwde schulden af te lossen.  En wordt stap voor stap een schuldenvrij en zelfstandig bestaan gerealiseerd.

Voorkom erger. Door tijdig inschakelen van hulp worden vaak langdurige en vervelende beperkingen van uw financiën voorkomen. Begin dus al in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te zoeken.

1. Groeien de financiële problemen u boven het hoofd ?
Bespreek uw zorgen met naasten, familie, bekenden of een ander persoon die u vertrouwt.

2. Komt u er samen ook niet meer uit ?
Neem contact op met professionele hulp via uw gemeente.

3. Krijgt u met deze hulp de financiën ook niet op orde ?
Neem via hulpverlener of anders met een vertrouwenspersoon contact met ons op.

Financieel Beheer. Als iemand zelf (tijdelijk) niet in staat is zijn of haar financiën te beheren wordt vaak een bewindvoerder benoemd. Afhankelijk van individuele omstandigheden wordt de complete of gedeeltelijke verantwoordelijkheid van de financiën overgenomen. In de praktijk bestaat dit werk meestal uit een combinatie van de volgende werkzaamheden:  Aanbrengen van structuur en overzicht boekhouding. Bijhouden van administratie van inkomsten en uitgaven. Zorgen dat vaste lasten tijdig betaald worden. Invullen papierwerk voor belasting aangifte,  toeslagen,  zorgpremie en overige financiële correspondentie . U krijgt zelf inzicht in uw inkomsten en uitgaven, er zal gewerkt worden aan een oplossing van eventuele schulden en uw zelfstandigheid.

Vastgestelde Tarieven.  Vergoedingen voor bewindvoering zijn door de overheid wettelijk vastgesteld. De kosten zijn dus vooraf al duidelijk en bij iedere aanbieder hetzelfde. Wij hechten groot belang aan transparantie. Schriftelijke verantwoording geven wij aan u en aan de kantonrechter.

Subsidie Als u via de officiële hulpverlening van onze diensten gebruik maakt heeft U (meestal) recht op een vergoeding. Dat is bijzonder bijstand wanneer uw inkomen rond het minimum is. Het beleid hierover wordt door lokale overheden bepaald en kan variëren van gemeente tot gemeente. Zonder goede onderbouwing komt er geen toelating tot beschermingsbewind en geen vergoeding.

Aanvraag Als u nog geen contact met gemeentelijke hulpverlening heeft gehad maar mogelijk wel in aanmerking komt voor een vergoeding voor financiële hulp kunnen wij helpen bij het indienen van een aanvraag. En indien gewenst zelfs blijven bijstaan met planning en begeleiding van een vervolg traject in de reguliere hulpverlening. Als de schulden werkelijk problematisch zijn is een gemeentelijk schuldhulptraject noodzakelijk. Door onze brede ervaring met maatschappelijk werk weten wij vlot en doelmatig op het juiste moment de juiste hulpverleners te activeren. Door niet alleen de financiële positie te verbeteren maar ook door te zorgen dat onderliggende oorzaken worden aangepakt waardoor de vicieuze cirkel van negatieve ontwikkelingen wordt doorbroken. En met de verkregen gestabiliseerde situatie wordt er een fundament gelegd voor een duurzaam herstel.