Budgetbeheer

Als het voor u nodig en voldoende is, kan u zelf of de schuldhulpverlenende instantie met u afspreken dat u in budgetbeheer gaat. Wij beheren uw geld dan volgens een vastgesteld budget. Wij zorgen ervoor dat u niet meer uitgeeft dan er binnenkomt. Van uw inkomen worden eerst de vaste lasten betaald en wordt er gereserveerd voor onvoorziene omstandigheden en/of aflossing aan de schuldeisers. Een deel van het geld krijgt u om van te leven. Dat kan als weekgeld of maandgeld of in overleg als maatwerk.